<tbody id="xdtno"></tbody>
    M series OTP MCU: SOVA PMS PMS PMC PML
    F series MTP MCU : PFS (迅龍) PFC (躍龍)
    G series EE MCU: PGS
    B series CHARGER MCU: PMB SiP
    BLDC series: BLDC
    MCS series: MCS11
    32位MCU: NX1 Series
    家用電器: NY8A/B Series NY8L Series
    語音IC: NY3 Series NY4 Series
    多通道語音/旋律IC: NY2 Series NY5 Series NY6 Series NY7 Series
    輔助ASIC: NY9A Series NY9L Series NY9M Series NY9T Series
    LED控制和驅動IC: NY1 Series
    產品選型:義隆電子 > 電訊 > RISC I Platform

     

    Product
    Packages
    Program
    Memory
    Type
    Program
    Memory
    (kWords)
    Program
    Memory
    (kBytes)
    RAM
    (Bytes)
    Data
    RAM
    (kBytes)
    Data ROM
    (kBytes)
    Voice ROM
    (k x 5 bits)
    Max.
    I/O
    Pins
    Max.
    Pin
    Count
    LCD
    Type
    LCD
    Common
    LCD
    Segment
    LCD
    Duty
    LCD
    Bias
    LCD
    Contrast
    Control
    LCD
    Output
    Driver
    Extermal ROM
    Controller
    Interface
    Extermal LCD
    Controller
    Interface
    FSK
    Gen.
    FSK
    De.
    DTMF
    Gen.
    DTMF
    De.
    CAS
    MEI/
    RTF
    DED
    CTCSS
    Tone
    Gen.
    Key
    Tone
    Output
    R 2 F
    Counter
    Key
    Scan
    ASPCM
    Multiplier
    UART
    SPI
    Total ADC
    Input
    Channels (Total)
    Max.
    ADC
    Bits
    Int Voltage
    Reference
    (Volt.)
    DAC
    Outputs
    Channels
    Max.
    DAC
    bits
    DAC
    Type
    DAC
    Reference
    DAC
    Level
    Control
    Number of
    CMP
    Inputs
    CMPs
    OpAmps
    PWM
    Module
    PWM
    Output
    PWM
    Bits
    Watch Dog
    Timer
    (WDT)
    Timer/
    Counter
    External
    Interrupts
    Internal
    Interrupts
    Low Voltage
    Detection
    (LVD)
    Power on
    Voltage Detect
    (POVD)
    Power on
    Reset
    (POR)
    PLL (Main)
    LXTAL
    ERC
    Temp. Min
    Temp. Max
    CPU
    Speed
    (MIPS)
    Max. CPU
    Speed
    (MHz)
    Operation
    Voltage
    Min
    Operation
    Voltage
    Max
    Kernel
    Architecture
    Evaluation
    Board
    Debuging
    System
    EM78806A
    80-Pad Die Form
    100-QFP
    Mask
    8
    13
    144
    1
    -
    -
    36
    80
    R-Type
    16
    40
    1/8
    1/16
    1/4
    1 ~ 0.6
    VDD
    -
    -
    -
    V
    V
    -
    V
    -
    -
    -
    -
    V
    -
    -
    8
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    V
    8 bits x 3
    4
    5
    V
    V
    V
    3.58 MHz
    1.79 MHz
    895 kHz
    447 kHz
    32.768 kHz
    -
    0
    70
    1.79
    3.58
    2.2
    3.6
    RISC I 13b
    8
    ICE806
    WICE/eUIDE
    EM78P806A
    80-Pad Die Form
    100-QFP
    OTP 8 13 144 1 - - 36 80 R-Type 16 40 1/8
    1/16
    1/4 1 ~ 0.6
    VDD
    - - - V V - V - - - - V - - 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - V 8 bits x 3 4 5 V V V 3.58 MHz
    1.79 MHz
    895 kHz
    447 kHz
    32.768 kHz - 0 70 1.79 3.58 2.5 5.5 RISC I 13b 8 ICE806 WICE/eUIDE
    EM78811
    100-QFP Mask 16 26 144 2.5 - - 32 99 R-Type 16 60 1/8
    1/16
    1/4 1 ~ 0.6
    VDD
    - - - - V V - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - V 8 bits x 3 4 4 V V V 3.68 MHz 32.768 kHz - 0 70 1.84 3.68 2.5 5.5 RISC I 13b 8 ICE811 WICE/eUIDE
    EM78911
    100-QFP Mask 16 26 144 2.5 - - 36 100 R-Type 16 60 1/8
    1/16
    1/4 1 ~ 0.6
    VDD
    - - - - V V - V - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - V 8 bits x 3 4 5 V V V 3.58 MHz 32.768 kHz - 0 70 1.79 3.58 2.5 5.5 RISC I 13b 8 ICE911 WICE/eUIDE
    EM78P803A
    64-Pad Die Form
    64-QPF
    100-QFP
    OTP 8 13 112 0.5 - - 28 64 R-Type 8 28 1/4
    1/8
    1/3
    1/4
    1 ~ 0.6
    VDD
    V - - - - - - - - V - V - - 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - V 8 bits x 3 5 3 - V V 14.33 MHz
    7.16 MHz
    3.58 MHz
    1.79 MHz
    32.768 kHz ERIC 0 70 7.17 14.33 2.2 5.5 RISC I 13b 8 ICE803 WICE/eUIDE
    EM78P803B
    64-Pad Die Form
    64-QPF
    100-QFP
    OTP 8 13 112 0.5 - - 28 64 R-Type 8 28 1/4
    1/8
    1/3
    1/4
    1 ~ 0.6
    VDD
    V - - - - - - - - - - - - V 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - V 8 bits x 3
    16 bits x 1
    5 3 - V V 14.33 MHz
    7.16 MHz
    3.58 MHz
    1.79 MHz
    32.768 kHz ERIC 0 70 7.17 14.33 2.2 5.5 RISC I 13b 8 ICE803 WICE/eUIDE
    EM78805C
    58-Pad Die Form
    64-QFP
    Mask 12 19.5 144 0.5 - - 22 58 R-Type 8 24 1/4
    1/8
    1/4 1 ~ 0.6
    VDD
    - - - - - - - - - V - V - - 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - V 8 bits x 3 4 8 - V V 7.16 MHz
    3.58 MHz
    895 kHz
    447 kHz
    32.768 kHz - 0 70 1.79 3.58 2.2 3.6 RISC I 13b 8 ICE805C WICE/eUIDE
    EM78806C
    63-Pad Die Form
    64-QPF
    80-QFP
    Mask 16 26 144 0.5 - 40 26 63 R-Type 8 24 1/8 1/4 1 ~ 0.6
    VDD
    - - - - - - - - - V - V - - 8 V - - - - - - 1 8 Current - 16 levels - - - - - - V 8 bits x 3 4 4 - V V 17.91 MHz
    14.33 MHz
    10.74 MHz
    7.16 MHz
    3.58 MHz
    1.79 MHz
    895 kHz
    447 kHz
    32.768 kHz - 0 70 8.96 17.91 2.2 3.6 RISC I 13b 8 ICE806C WICE/eUIDE
    EM78870
    130-Pad Die Form
    128-QFP
    Mask 32 52 144 2.5 - - 51 130 R-Type 24 72 1/8
    1/9
    1/16
    1/24
    1/4
    1/5
    1 ~ 0.8
    VDD
    V - - - - - - - - - - V 4 kHz 2 kHz 1 kHz - 16 - - - V - - 16 levels - - - - - 3 1 - - - - V 8 bits x 3 8 4 - V V 10.74 MHz
    3.58 MHz
    1.79 MHz
    895 kHz
    32.768 kHz - 0 70 5.37 10.74 2 5.5 RISC I 13b 8 ICE808 WICE/eUIDE
    EM78P567
    42-SDIP
    44-QFP
    48-TQFP
    OTP 16 26 144 0.5 - - 36 48 - - - - - - - - - - - - - - - - - V - - - - - - - 4 8 - 1 8 R-2R VDD 2.55V - - - - - - - V 8 bits x 3 8 4 - V V 3.58 MHz 32.768 kHz - 0 70 1.79 3.58 2.5 5.5 RISC I 13b 8 ICE567 WICE/eUIDE
    EM78P569A
    73-Pad Die Form
    100-QFP
    OTP 16 26 144 1 - - 51 - R-Type 4 32 1/2
    1/4
    1/3 1 ~ 0.75
    VDD
    - - - - - - - - - - - - - - - - V - V 6 10 - 1 10 R-2R VDD
    2.5V
    - - - - 1 2 10 V 8 bits x 3 4 8 - - V 17.91 MHz
    14.33 MHz
    10.74 MHz
    7.16 MHz
    3.58 MHz
    1.79 MHz
    895 kHz
    447 kHz
    32.768 kHz - 0 70 5.37 10.74 2.4 5.5 RISC I 13b 8 ICE569 WICE/eUIDE
    国内自拍视频一区二区

      <tbody id="xdtno"></tbody>

       開發實力

       專業資深的軟硬件開發工程師團隊,熟悉行業客戶產品硬件技術平臺解決方案

       全球渠道

       為客戶提供高性價比的產品和服務,滿足客戶及時快速的電子生產制造需求

       品質保證

       專業的測試保證團隊,保證每批方案的穩定性,兼容性,和抗干擾性

       售后服務

       專業的技術服務團隊,24小時為客戶提供各種軟硬件的技術支持和售后服務

       服務熱線

       0755-88364040

       義隆代理

       燒錄開發

       技術支持

       申請樣品

       掃描微信二維碼